Bumblebee Design

Yleiset palveluehdot

Päivitetty 30.5.2024.

Huom. Tämä dokumentti on käännös ehtojen ymmärtämisen helpottamiseksi. Sopimukseen sovelletaan alkuperäistä, englanninkielistä versiota: Terms of Service.

Määritelmät

Sopimus

N√§m√§ Palveluehdot (‚ÄĚSopimus‚ÄĚ) koskevat kaikkia Asiakkaan Tilauksia t√§m√§n Sopimuksen alaisuudessa. Sopimus syntyy Asiakkaan ja Bumblebeen v√§lill√§, kun jokin seuraavista toteutuu:

 1. Asiakas tekee tilauksen Bumblebeen verkkosivuston kautta;
 2. Asiakas rekisteröi Tilin Bumblebeen verkkosivuston kautta;
 3. molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen; tai viimeistään kun
 4. Asiakas tai sen Edustaja saa pääsyn Bumblebeen Palveluun.

Tilin ehdot

 1. Tili. Tilin on oltava rekisteröitynyt ja aktiivinen yritysasiakas Päävastuullisen Henkilön toimesta. Tilin rekisteröinnin yhteydessä Asiakkaan on annettava y-tunnuksensa ALV-numerona. Tilin rekisteröinyt luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö hyväksyy nämä Palveluehdot ja muut sovellettavat Bumblebeen tarjoamat palvelukohtaiset ehdot. Tilin rekisteröinyt henkilö vakuuttaa, että hänellä on valtuudet tehdä tämä sopimus Asiakkaan puolesta. Hän vakuuttaa, että Asiakas ja Palveluun käyttöön osallistuvat Edustajat:
  1. ovat laillisesti kykeneviä ja suostuvat noudattaa näitä Palveluehtoja;
  2. eivät käytä Palvelua laittomaan tai luvattomaan tarkoitukseen;
  3. eivät riko mitään sovellettavaa lakia tai määräystä Palvelun käytössä.
  Tilit eivät ole siirrettävissä paitsi tämän Sopimuksen tai sovellettavan lain nimenomaisesti sallimissa tapauksissa.
 2. Päävastuullinen Henkilö. Ennen Tilin rekisteröintiä Asiakas nimeää päävastuullisen henkilön, jolla on valtuudet toimia Asiakkaan puolesta kaikissa Palvelun käyttöön liittyen. Päävastuullinen Henkilö toimii välittäjänä Bumblebeen ja Asiakkaan Tilin kaikkien osallisten välillä. Päävastuullisen Henkilön tehtäviin kuuluu:
  1. hankkia ja toimittaa oikeat ja sovellettavat tiedot, suostumukset, päätökset ja hyväksynnät viipymättä, kuten Bumblebee:n tarvitsema Palvelun suorittamiseksi;
  2. toimittaa pääsy ja yhteys Asiakkaan järjestelmiin, jotka ovat tarpeen Palvelun suorittamiseksi;
  3. tunnistaa kaikki Asiakkaan osalliset jäsenet, joiden tarvitsee osallistua Asiakastilin käyttöön.
 3. Tilauksen aikainen viestintä. Viestintä tapahtuu palveluissa ja kanavissa, jotka Bumblebee on määrittänyt Tilin rekisteröinnin yhteydessä. Asiakas takaa, että heillä on kyky ja mahdollisuus käyttää määritettyjä palveluja ja kanavia.
 4. Asiakasportaali. Asiakas saa pääsyn Tilin Asiakasportaaliin, jossa Asiakas voi hallita tilaustaan. Tilauksen peruuttaminen on tehtävä oikein Asiakasportaalin kautta. Tilauksen oikea-aikainen peruuttamatta jättäminen voi johtaa lisämaksuihin.
 5. Suostumus Työnäytteiden esittelyyn. Tämän sopimuksen nojalla osapuolet tunnustavat, että ellei toisin ole kirjallisesti tai Tilauksen Suunnitelman dokumentaatiossa määritelty, kumpikin osapuoli voi esitellä työnäytteitä, jotka on tuotettu yhteistyön aikana markkinointi-, promootio- tai portfoliokäyttöön, edellyttäen että tällaiset työnäytteet eivät sisällä tässä sopimuksessa määriteltyä luottamuksellista tietoa. Kumpikin osapuoli sitoutuu hankkimaan nimenomaisen suostumuksen toiselta osapuolelta ennen luottamuksellisen tiedon sisältävien työnäytteiden esittelyä ja toteuttamaan kaikki tarvittavat varotoimet suojatakseen luottamuksellista tietoa näytteiden esittelyn aikana. Tämä työnäytteiden esittelyyn liittyvä suostumus on alisteinen tässä sopimuksessa esitettyihin luottamuksellisuutta koskeviin ehtoihin.

Hinnat ja maksut

 1. Maksut. Asiakas sitoutuu maksamaan maksut kokonaisuudessaan etukäteen ja tarvittaessa laskutuksen yhteydessä viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Maksettavat summat eivät ole palautuskelpoisia, paitsi kuten tässä Sopimuksessa todetaan Palvelutakuun ja kolmansien osapuolten vaateiden osalta.
 2. Maksun myöhästyminen. Jos Asiakas ei maksa maksuja ajallaan, Bumblebeella on oikeus veloittaa lain sallimaa kuukausittaista viivästyskorkoa erääntyneistä maksuista. Bumblebeella on myös oikeus veloittaa Asiakkaalta kaikki perinnästä aiheutuvat kulut, peruuttaa kyseinen tilaus, sulkea pääsy ja ryhtyä muihin lainmukaisiin toimenpiteisiin.
 3. Verot. Asiakas vastaa yksin kaikista tämän Sopimuksen yhteydessä määrättävistä tai erääntyvistä veroista, maksuista, tulleista ja viranomaisten arvioista (lukuun ottamatta Bumblebeen nettotuloista määräytyviä veroja). Jos Bumblebeen laskuttamiin maksuihin liittyy verojen pidätystä, Asiakas saa vähentää kyseiset verot maksettavasta summasta ja maksaa ne asianmukaiselle veroviranomaiselle, mutta vain jos Asiakas toimittaa Bumblebeelle välittömästi virallisen kuitin näistä pidätyksistä ja muut tarvittavat asiakirjat, jotta Bumblebee voi vaatia ulkomaan verohyvityksen tai -palautuksen. Asiakkaan on varmistettava, että pidätetyt verot minimoidaan mahdollisimman paljon sovellettavan lain mukaisesti.

Luottamuksellisuus

 1. Olemassa oleva NDA. Jos osapuolet ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, kyseiset ehdot korvaavat tämän luottamuksellisuusosion.
 2. Luottamuksellinen tieto. ‚ÄĚLuottamuksellinen tieto‚ÄĚ on ei-julkista tietoa miss√§ tahansa muodossa, joka on merkitty ‚ÄĚluottamukselliseksi‚ÄĚ tai jonka kohtuullinen henkil√∂ ymm√§rt√§√§ olevan luottamuksellista. T√§h√§n sis√§ltyy, mutta ei rajoitu, Asiakkaan Sis√§lt√∂, t√§m√§n Sopimuksen ehdot ja Asiakkaan tilin todentamistunnukset. Luottamuksellinen tieto ei sis√§ll√§ tietoa, joka:
  1. tulee julkisesti saataville ilman luottamuksellisuusvelvoitteen rikkomista;
  2. on saatu laillisesti toisesta lähteestä ilman luottamuksellisuusvelvoitetta;
  3. on itsenäisesti kehitetty; tai
  4. on Palautetta.
 3. Luottamuksellisen tiedon suojaaminen. Kukin osapuoli ryhtyy kohtuullisiin toimenpiteisiin suojatakseen toisen osapuolen luottamuksellista tietoa. Osapuoli käyttää toisen osapuolen luottamuksellista tietoa vain osana osapuolten liiketoimintasuhdetta. Kumpikaan osapuoli ei paljasta luottamuksellista tietoa kolmansille osapuolille. Osapuoli voi jakaa luottamuksellista tietoa vain osapuolen Edustajille tarpeen mukaan, asettaen vähintään tämän Sopimuksen mukaiset salassapitovelvoitteet. Kukin osapuoli vastaa Edustajiensa luottamuksellisen tiedon käytöstä. Osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle viipymättä, jos se havaitsee luottamuksellisen tiedon luvattoman käytön tai paljastumisen.
 4. Lain vaatima paljastaminen. Osapuoli voi paljastaa toisen osapuolen luottamuksellisen tiedon, jos laki niin vaatii, mutta vasta sen jälkeen kun se on ilmoittanut toiselle osapuolelle (jos se on laillisesti mahdollista), jotta toinen osapuoli voi hakea suojelumääräystä.
 5. Jäljellä oleva tieto. Kummankaan osapuolen ei tarvitse rajoittaa Edustajiensa muita työtehtäviä, jos heillä on ollut pääsyä luottamukselliseen tietoon. Kukin osapuoli sopii, että luottamuksellisen tiedon käyttö Edustajien muistissa ei aiheuta vastuuta tämän Sopimuksen tai liikesalaisuuslain mukaan.
 6. Luottamuksellisuusvelvoitteen kesto. Nämä luottamuksellisuusvelvoitteet koskevat (1) Asiakkaan Sisältöä, kunnes se poistetaan verkkopalveluista; ja (2) kaikkea muuta luottamuksellista tietoa, viiden vuoden ajan siitä, kun osapuoli vastaanottaa luottamuksellisen tiedon.

Immateriaalioikeudet

 1. Bumblebee-Palvelu. Palvelua ja Palvelutuotteita suojataan tekijänoikeus- ja muiden immateriaalioikeuslakien sekä kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Bumblebee pidättää kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä tässä Sopimuksessa, eikä mitään oikeuksia myönnetä tai anneta luopumisen tai estoppelin perusteella. Osapuoli ei saa:
  1. purkaa Palvelun mitään osaa tai yrittää tehdä niin;
  2. ohittaa Palvelun tai Palveludokumentaation teknisiä tai muita rajoituksia;
  3. myydä, vuokrata, vuokrata, lisensoida, jakaa tai lainata Tiliä muille kokonaan tai osittain tai isännöidä Tilejä muiden käytettäväksi.
 2. Asiakkaan Sisältö. Kaikki Asiakkaan toimittama sisältö ja Toimituksen aikana Asiakkaan puolesta tuotettu sisältö kuuluvat Asiakkaalle. Asiakas takaa, että kaikki Bumblebeelle toimitetut ja Toimitukseen sisällytettäväksi tarkoitetut materiaalit ovat Asiakkaan luomia, omistamia tai joihin Asiakkaalla on oikeudet, eivätkä ne loukkaa tai käytä kolmannen osapuolen oikeuksia, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen: kaikki immateriaalioikeudet ja oikeudet julkaisuun.

Takuut ja Palautukset

 1. Laatutakuu. Bumblebee takaa, että Palvelu toimii olennaisesti kuvatulla tavalla sovellettavan Tilauksen dokumentaation mukaisesti kolmenkymmenen (30) päivän ajan kunkin Tilauskauden jälkeen. Jos se ei niin tee, Bumblebee voi valintansa mukaan (a) palauttaa Asiakkaalle maksetun Tilauskauden hinnan tai (b) suorittaa uudelleen palvelut tai yrittää korjata tai parantaa tuloksia.
 2. Palautukset. Bumblebee pidättää oikeuden kieltää kaikki palautukset oman harkintansa mukaan ilman mitään ilmoitusta tai vastuuta Asiakkaalle. Palautuspyynnöt arvioidaan tapauskohtaisesti. Palautuksen tapauksessa Asiakasta kielletään käyttämästä mitään Sisältöä Submissioneista pyydetyn palautusjakson aikana. Bumblebee pidättää oikeuden vähentää jopa 25%:n käsittelymaksun pyydetyn Palautuksen hinnasta. Asiakas voi pyytää palautusta kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua kunkin Tilauksen Kauden jälkeen. Palautuspyynnöt on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä osoitteeseen hello@bumblebee.fi
 3. Rajaukset. Tässä Sopimuksessa annetut takuut eivät koske ongelmia, jotka johtuvat onnettomuudesta, väärinkäytöstä tai käytöstä, joka on ristiriidassa tämän Sopimuksen kanssa.
 4. Vastuuvapauslauseke. Paitsi rajoitetut takuut edellä ja sovellettavan lain mukaisesti, Bumblebee ei anna muita takuita. Se kieltää kaikki muut nimenomaiset, epäsuorat tai laissa määrätyt takuut, mukaan lukien takuut laadusta, otsikosta, loukkaamattomuudesta, myytävyydestä ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Bumblebee ei ole vastuussa viivästyksistä, epäonnistumisista tai ongelmista kolmannen osapuolen Tuotteiden, Palveluiden ja Lisenssien tai muiden Bumblebee:n hallinnan ulkopuolisten järjestelmien kanssa.

Palaute ja Toimitusten hyväksyminen

 1. Palaute. Asiakkaan antama palaute on vapaaehtoista ja valinnaista. Palaute on Bumblebeen käytössä millä tahansa tavalla ilman velvoitteita, kunhan Asiakkaan luottamuksellinen tieto pysyy luottamuksellisena. Palautteen antaminen on erittäin suositeltavaa, jotta Palvelu toimisi tarkoitetulla tavalla.
 2. Toimitukset. Asiakkaalla on kolmen työpäivän ajanjakso antaa palautetta Toimituksista. Jos palautetta ei anneta kolmen työpäivän kuluessa, Toimitus katsotaan hyväksytyksi ja seuraava Pyyntö otetaan työn alle.

Kesto ja Irtisanominen

 1. Kesto. Tämä Sopimus on voimassa, kunnes se irtisanotaan jommankumman osapuolen toimesta alla kuvatulla tavalla.
 2. Irtisanominen ilman syytä; "Peruutus". Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen ilman syytä ja ilman mitään ilmoitusta. Tilaukseen myönnetty pääsy jatkuu Tilauskauden ajan tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Tilauksen peruuttaminen on tehtävä Asiakasportaalin kautta. Pääsy Palveluun evätään Sopimuksen päätyttyä, ellei Tilausta uusita.
 3. Perusteltu irtisanominen. Sopimuksen noudattamatta jättäminen johtaa Sopimuksen irtisanomiseen. Tällaisen irtisanomisen yhteydessä:
  1. Asiakas menettää välittömästi pääsyn Palveluun;
  2. kaikki käyttämättömät laskut erääntyvät välittömästi maksettavaksi; ja
  3. Asiakas poistetaan Asiakasportaalista.
 4. Sääntelyyn liittyvä irtisanominen. Bumblebee voi muokata, lopettaa tai päättää palvelun minkä tahansa maan tai lainkäyttöalueen osalta, jossa on voimassa olevia tai tulevia hallituksen sääntelyjä, velvoitteita tai muita vaatimuksia, jotka (1) eivät yleisesti koske kyseisessä maassa toimivia yrityksiä; (2) aiheuttavat vaikeuksia Bumblebeelle jatkaa palvelun tarjoamista muuttamatta sitä; tai (3) saavat Bumblebeen uskomaan, että nämä ehdot tai palvelu saattavat olla ristiriidassa tällaisten sääntelyjen, velvoitteiden tai vaatimusten kanssa. Jos Bumblebee irtisanoo tilauksen sääntelysyistä, asiakas saa ainoana korvauksenaan takaisinmaksun ennakkoon maksetuista, käyttämättömistä tilausmaksuista

Kolmansien osapuolten tuotteet, palvelut ja lisenssit

 1. Bumblebee-palvelu. Palvelu käyttää toimintaansa varten kolmannen osapuolen tuotteita ja palveluita. Sopimukseen liittyvä osapuoli ja sen edustajat ymmärtävät, että palvelun toimimiseksi heidän on hyväksyttävä kolmannen osapuolen ehdot ja edellytykset. Osapuoli myöntää ja suostuu noudattamaan kaikkia kolmannen osapuolen ehtoja ja edellytyksiä, jotka ovat tarpeen palvelun toiminnalle, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, ohjelmistolisenssejä, API-sopimuksia ja tietojenkäsittelysopimuksia. Kolmannen osapuolen tuotteita, palveluita ja lisenssejä voivat olla esimerkiksi:
  1. Stripe, maksualusta;
  2. Figma, yhteistyöhön perustuva suunnittelutyökalu;
  3. Trello, yhteistyöhön perustuva työnhallintajärjestelmä;
  4. Slack, viestintäalusta;
  5. Zapier, verkkopohjainen automaatioalusta.
 2. Alihankkijat. Bumblebee saattaa käyttää tämän Sopimuksen myötä syntyvien velvoitteidensa suorittamiseen yhteistyökumppaneita ("Tuottajia") toimittaakseen palveluita. Bumblebee on vastuussa Tuottajien suorituksista.
 3. Muut kolmansien osapuolten tuotteet, palvelut ja lisenssit. Poislukien ylläolevat, Asiakas on vastuussa kaikista muista kolmansien osapuolten tuotteista, palveluista ja lisensseistä, jotka eivät sisälly Palveluun, kuten kirjasinlisenssit tai tuotteet, jotka vaativat organisaatiotason lisensointia.

Rajoitukset

 1. Palvelu. Palvelu on tarkoitettu pääasiassa käyttäjäkokemus (UX) -työhön, digitaaliseen tuotesuunnitteluun ja niihin liittyviin toimintoihin, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta: asiakastutkimukset, käyttäjätutkimukset ja käytettävyystarkastelut, sekä jossain määrin toteutustyö Webflow-sivustoille. Bumblebee ei toimita ratkaisuja uhkapeli- tai aikuisviihdealalle. Bumblebee pidättää oikeuden kieltäytyä mistä tahansa työpyynnöstä, joka ei ole kohtuullisesti odotettavissa palvelun tarkoitukseen nähden, ilman vastuuta Asiakkaalle.
 2. Rekrytointikielto. Tässä sopimuksessa oleva osapuoli on kielletty rekrytoimasta toisen osapuolen edustajia tämän sopimuksen voimassaoloaikana ja kuuden kuukauden ajan tämän sopimuksen päättymisen jälkeen.
 3. Kilpailukielto. Tässä sopimuksessa oleva osapuoli on kielletty tuottamasta tai toistamasta vastaavaa tilauspalvelua tämän sopimuksen voimassaoloaikana ja kahdentoista kuukauden ajan tämän sopimuksen päättymisen jälkeen.

Vastuunrajoitus

Kunkin osapuolen enimmäisvastuu toista kohtaan tässä sopimuksessa rajoittuu suoritettuun määrään, joka ei ylitä seuraavaa:

 1. Palvelu. Tilaukseen perustuvien palveluiden osalta Bumblebeen enimmäisvastuu Asiakasta kohtaan mistä tahansa vaatimuksesta johtuvasta tapahtumasta ei ylitä sitä summaa, jonka Asiakas maksoi Palvelusta kuuden kuukauden aikana ennen kyseistä tapahtumaa.
 2. Rajaukset. Missään tapauksessa kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, rankaisuun liittyvistä tai välillisistä vahingoista, tai käytön menetyksestä, voittojen menetyksestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä; mistä tahansa aiheuttavasta tai millä tahansa vastuuteorialla.
 3. Poikkeukset. Minkäänlainen rajoitus tai poissulkeminen ei koske vastuuta, joka johtuu jommankumman osapuolen (1) Asiakkaan sisältöön liittymättömistä luottamuksellisuusvelvoitteista; (2) yllä mainituista puolustusvelvoitteista; tai (3) toisen osapuolen immateriaalioikeuksien loukkauksesta.

Ilmaisen kokeilujakson ehdot

Seuraavia ehtoja sovelletaan Ilmaisiin kokeilujaksoihin:

 1. Ilmaisen kokeilujakson kesto. Ilmainen kokeilujakso kestää 7 päivää. Kokeilujakson päätyttyä laskutetaan valitun Tilauksen mukaien summa ellei Tilausta peruuteta.
 2. Peruutus. Jos tilaus peruutetaan Ilmaisen kokeilujakson aikana, Asiakas ei saa käyttää toimitettua työtä.
 3. Poikkeukset. Mikäli Asiakas peruuttaa tilauksen Ilmaisen kokeilujakson aikana, Asiakas voi halutessaan ostaa oikeudet käyttää Ilmaisen kokeilujakson aikana toimitettua työtä maksamalla kertamaksun, jonka suuruus on 50% Tilauksesta.
 4. Muut ehdot. Yleisiä palveluehtoja sovelletaan. Bumblebee pidättää oikeuden muuttaa tai poistaa Ilmaisen kokeilujakson milloin tahansa.

Lait ja sääntely

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Kiistat

Tämän Sopimuksen osapuolet sitoutuvat ratkaisemaan Sopimukseen liittyvät kiistat aidoissa neuvotteluissa. Neuvottelujen epäonnistuessa päätäntävalta kuuluu Tampereen Käräjäoikeudelle.

Ehdotukset ja muutokset

Tämän sopimuksen osapuolet voivat esittää ehdotuksia näiden Palveluehtojen muuttamiseksi ja päivittämiseksi. Kumpikin osapuoli voi pyytää muutoksia kirjallisesti. Muutoksia sovelletaan ainoastaan, jos ne on hyväksytty osapuolten toimesta.

Bumblebee Design Logo